Postavite vezu sa bazom podataka

Ispod trebate upisati detalje o povezivanju s bazom podataka. Ako niste sigurni što upisati, kontaktirajte vašeg web hosta.

Naziv baze podataka koju želite koristiti sa WordPressom.
Korisničko ime baze podataka.
Lozinka baze podataka.
Ovu ste informaciju trebali dobiti od vašeg web hosta, ako localhost ne funkcionira.
Ako želite imati više instalacija WordPressa u jednoj bazi podataka, promijenite ovu stavku.